BG  /  EN dimitrov@decaleges.com | kolev@decaleges.com
Начало
Начало

Декалегес ООД е дружество, специализирано в предлагането на правни услуги и консултации в различни сфери на обществения и икономическия живот. Първоначално дружеството фокусира дейността си в 10 основни области, в които създателите му притежават значителни познания и опит, натрупани в предишните им практики. Дружеството предлага пълния обем правни услуги в сфери като: дружества и търговска дейност; интелектуална собственост; медии, недвижими имоти; обществени поръчки, околна среда; използване на природните ресурси; рибарство и аквакултури; релокации и спорт.